សម្រក​ទម្ងន់​ក្រោយ​ពេល​សម្រាល​កូន

ខ្ញីមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្រកទម្ងន់ក្រោយពេលសម្រាលកូនរួច

ខ្ញីមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការសម្រកទម្ងន់ក្រោយពេលសម្រាលកូនរួច

23/08/2016 | 09:58

ខ្ញីមានគុណប្រយោជន៍ក្នុងការសម្រកទម្ងន់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព ងាយស្រួល នឹងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ មិនប៉ះពាល់ដល់ទឹកដោះដែលកូនកំពុងបៅ...

Read more
ក្បួនសម្រកទម្ងន់របស់ ល័ក្ខណ្ណា

ក្បួនសម្រកទម្ងន់របស់ ល័ក្ខណ្ណា

21/06/2016 | 15:04

ល័ក្ខណ្ណា សម្រាលកូនបានជាង ១ ឆ្នាំហើយ ប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះការងារនៅការិយាល័យរបស់ ល័ក្ខណ្ណា ភាគច្រើនត្រូវតែអង្គុយ ហេតុដូច្នេះចង្កេះខ្នង...

Read more
របៀបសម្រកទម្ងន់របស់លីណា

របៀបសម្រកទម្ងន់របស់លីណា

20/06/2016 | 16:38

ខ្ញុំជឿជាក់ថា មានអ្នកម្តាយជាច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចខ្ញុំពេលមុននេះដែរ។ បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនបានមួយឆ្នាំហើយ តែទម្ងន់របស់ខ្ញុំមិនបន្ថយចុះមួយក្រាមណាសោះ ហើយផ្ទុយទៅវិញ...

Read more
របៀបកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់រយៈពេលឲ្យកូនបៅ

របៀបកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់រយៈពេលឲ្យកូនបៅ

08/12/2015 | 14:16

ស្ត្រីអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនិងបន្ទាប់ពីការសម្រាលច្រើនតែឡើងកម្ពស់លឿនខ្លាំងណាស់។ប៉ុន្តែព្រោះតែភ័យខ្លាចនៃការប៉ះពាល់ដល់ទារកទើបស្ត្រីមិនហ៊ានប្រើប្រាស់របបអាហារ ធ្វើលំហាត់ប្រាណ។គន្...

Read more
ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយសមត្ថភាពសម្រកទម្ងន់ក្រោយពេលសម្រាលកូននឹងសន្លឹកឈូក

ភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយសមត្ថភាពសម្រកទម្ងន់ក្រោយពេលសម្រាលកូននឹងសន្លឹកឈូក

26/11/2015 | 16:44

ប្រើនៅតែសន្លឹកឈូកដើម្បីសម្រកទម្ងន់គឺជាវិធីបានច្រើនបងប្អូននារីយើងអនុវត្តពេលកើនទម្ងន់ក្រោយសំរាល់កូន។នេះគឺជាគន្លឹះបានរក្សាពីយូរលងណាស់មកហើយដោយសាតែវាមានប្រសិទ្ធិភាពដ៏ខ្ពស់ហើយន...

Read more
Top