ថែសម្រស់

ភេសជ្ជៈទាំងប៉ុន្មានមុខនេះនិងធ្វើអោយស្បែករបស់អ្នកសរស្រស់ថ្លា

ភេសជ្ជៈទាំងប៉ុន្មានមុខនេះនិងធ្វើអោយស្បែករបស់អ្នកសរស្រស់ថ្លា

16/11/2017 | 09:56

ការទទួលទានអាហារជួយអោយស្បែកស្អាតមានច្រើនប្រភេទណាស់ តែមិនសូវដឹងប៉ុន្មាននោះទេ វាអាហារខ្លះមានតិចតែក៏មានអាហារមួយចំនួនមានច្រើនផងដែរ ។...

Read more
កុំទទួលទានអាហារទាំងនេះញឹកញាប់ពេកប្រយ័ត្នសក់ឆាប់ស្កូវ

កុំទទួលទានអាហារទាំងនេះញឹកញាប់ពេកប្រយ័ត្នសក់ឆាប់ស្កូវ

16/11/2017 | 08:54

ជាទូទៅសក់របស់មនុស្សភាគច្រើនស្កូវនៅអាយុ៣០ ឡើងទៅ តែបើអ្នកឆាប់ស្កូវអាចមកពីបញ្ហារផ្សេងធ្វើអោយសក់របស់អ្នកឆាប់ស្កូវ ។ ខាងក្រោមនេះជាប្រភេទអាហារដែលធ្វើសក់របស់អ្នកឆាប់ស្កូវ ៖

Read more
Page   1234 ... >
Top