ការពារជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹង

អ្នកមានបញ្ហាសន្លាក់គួរព្យាយាមពិសាសាច់ត្រី

អ្នកមានបញ្ហាសន្លាក់គួរព្យាយាមពិសាសាច់ត្រី

25/10/2017 | 14:39

ប្រសិនបើពីមុនមកអ្នកពិសាសាច់ត្រីមិនសូវបានញឹកញាប់ អ្នកគួរចាប់ផ្ដើមពិសាភ្លាមៗនៅពេលនេះ ព្រោះបើតាមការសិក្សាស្រាវេជ្រាវថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថា...

Read more
សំបកក្រូចឆ្មារអាចជួយព្យាបាលជំងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃបាន

សំបកក្រូចឆ្មារអាចជួយព្យាបាលជំងឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃបាន

28/09/2017 | 10:58

អត្ថបទនៅខាងក្រោមនេះសូមបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗដ៏មានប្រសិទ្ធិភាពជាពិសេសបញ្ហាឈឺសន្លាក់រ៉ាំរ៉ៃ។ ក្រូចឆ្មារ គឺជាប្រភេទផ្លែឈើដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន...

Read more
វិធីព្យាបាលឈឺឆ្អឹងខ្នងនិងសន្លាក់ដោយធម្មជាតិងាយៗ

វិធីព្យាបាលឈឺឆ្អឹងខ្នងនិងសន្លាក់ដោយធម្មជាតិងាយៗ

26/09/2017 | 13:54

យើងធ្លាប់តែដឹងថាខ្ជាយប្រើប្រាស់ក្នុងការចម្អិនម្ហូបអាហារ តិចណាស់មានអ្នកដឹងអស់ពីមុខងាររបស់ខ្ជាយ។ ពេលនេះខ្ញុំសូមប្រាប់ពីគុណប្រយោជន៍របស់ទឹកខ្ជាយក្នុងការព្យាបាលឈឺសន្លាក់...

Read more
Page   1234>
Top