ថែរក្សាសុដន់

បន្លែទាំងបួននេះអាចជួយស្ត្រីដែលមានសុដន់តូចក្លាយជាធំស្អាតបាន

បន្លែទាំងបួននេះអាចជួយស្ត្រីដែលមានសុដន់តូចក្លាយជាធំស្អាតបាន

26/04/2017 | 15:08

តាមគេហទំព័របរទេសមួយ បានបង្ហាញអំពីការលូតលាស់នៃសុដន់របស់ស្ត្រី ដោយបានសរសេរថា បន្លែមួយចំនួនដែលអាចជួយស្ត្រីដែលមានសុដន់តូច និងសុដន់ខុសស្តង់ដា ឲ្យក្លែងជាធំនិងស្អាត...

Read more
របៀបថែរក្សាសុដន់ឲ្យបានល្អបំផុត

របៀបថែរក្សាសុដន់ឲ្យបានល្អបំផុត

20/04/2017 | 14:06

សម្រាប់ស្ដ្រីគ្រប់រូបការថែរក្សាសុដន់មុន និងក្រោយពេលសម្រាលកូនជាការសំខាន់ខ្លាំងណាស់។ ចំពោះស្ដ្រីដែលមិនបានថែរក្សា ឬអនាម័យសុដន់ឱ្យបានល្អអាចបណ្ដាលឱ្យកើតមានបញ្ហាផ្សេងៗ...

Read more
រូបមន្តជួយឱ្យសុដន់យារធ្លាក់ ប្រែជាមូលក្លំដូចនារីនៅវ័យក្រមុំ

រូបមន្តជួយឱ្យសុដន់យារធ្លាក់ ប្រែជាមូលក្លំដូចនារីនៅវ័យក្រមុំ

06/04/2017 | 09:50

ដើម្បីទទួលបាន ទំនុកចិត្ត និងរូបរាងមើលទៅគួរឱ្យទាក់ទាញសម្រាប់ស្រ្តី ក្រុមអ្នកជំនាញបានបង្កើតឡើងនូវរូបមន្តសម្ងាត់សាមញ្ញមួយដើម្បីដោះ ស្រាយបញ្ហាចំពោះស្ត្រីដែលមានសុដន់ធ្លាក់យារ...

Read more
Page   12>
Top