ជំនួយការព្យាបាលនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម

៥ វិធីដើម្បីការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម

៥ វិធីដើម្បីការពារជំងឺទឹកនោមផ្អែម

16/01/2018 | 09:12

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចជាជំងឺពិបាកដោះស្រាយ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវរោគសញ្ញារបស់វាអាចត្រូវបានការពារពីការឡើងលើ។...

Read more
អាហារ​ទាំង ១០ មុខ​ដែលហាមដាស់ខាត់សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​

អាហារ​ទាំង ១០ មុខ​ដែលហាមដាស់ខាត់សម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​

30/12/2017 | 11:08

អាហារដែលសម្បូរសារជាតិ​កាបូន​នី​ដ្រា​ត កាល់​ឡូរី និងជាតិ​ខ្លាញ់​​គឺ​ជម្រើស​មិនល្អសម្រាប់សុខភាព​ល្អ​នោះឡើយ ជាពិសេសសម្រាប់​អ្នកជំងឺ​ទឹកនោមតែម្ដង។

Read more
Page   1234 ... >
Top