ជំនួយការព្យាបាលនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែម

អាហារ៣យ៉ាងដែលប៉ះពាល់ដល់ការរលាកសន្លាក់

អាហារ៣យ៉ាងដែលប៉ះពាល់ដល់ការរលាកសន្លាក់

ខាងក្រោមនេះគឺជាប្រភេទអាហារដែលបណ្តាលអោយកើតមានជំងឺរលាកសន្លាក់ឆ្អឹង

អាហារទាំងនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះរលាកសន្លាក់

អាហារទាំងនេះមានប្រយោជន៍ចំពោះរលាកសន្លាក់

ខាងក្រោមគឺជាអាហារដែលមានប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់រលាកសន្លាក់

បើអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់គួតែបរិភោគអាហារទាំងនេះ

បើអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់គួតែបរិភោគអាហារទាំងនេះ

ខាងក្រោមនេះជាអាហារដែលអ្នកមានរលាកសន្លាក់មិនគួរមើលរំលង

បើអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់គួរជៀសវាងអាហារទាំងនេះ

បើអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់គួរជៀសវាងអាហារទាំងនេះ

គួរតែជៀសវាងនូវអាហារដូចខាងក្រោមបើសិនជាអ្នកមានជំងឺរលាកសន្លាក់

Top