សម្រកទម្ងន់ប្រសិទ្ធិភាព

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកទឹកខ្មះ cider ចេញពីផ្លែប៉ោមដើម្បីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីយកទឹកខ្មះ cider ចេញពីផ្លែប៉ោមដើម្បីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

20/11/2017 | 09:18

ការបាត់បង់ទម្ងន់អាចត្រូវបានជួយដោយការទទួលយកទឹកខ្មះ cider ផ្លែប៉ោមបន្ថែមវាទៅក្នុងផែនការរបបអាហាររបស់អ្នក

Read more
សម្រកទម្ងន់ដោយស្លឹកជីអង្កាម

សម្រកទម្ងន់ដោយស្លឹកជីអង្កាម

17/11/2017 | 09:21

សព្វង្ងៃការសម្រកទម្ងន់មានច្រើនរបៀបណាស់ ខ្លះដោយវិធីការហាត់ប្រាណ ខ្លះញ៉ាំថ្នាំសម្រកទម្ងន់ ក្នុងនោះក៏មានរូបមន្ដធម្មជាតិមួយប្រភេទដែលមានប្រសិទ្ធីផងដែលនោះគឹស្លឹកជីអង្កាមនិង...

Read more
បើវិធីនេះអ្នកនិងស្រកទម្ងន់បាន ៤ទៅ៤គឺឡូរក្នុងមួយសប្ដាហ៍

បើវិធីនេះអ្នកនិងស្រកទម្ងន់បាន ៤ទៅ៤គឺឡូរក្នុងមួយសប្ដាហ៍

16/11/2017 | 14:19

នៅប្រទេសជប៉ុនការប្រជាជនជប៉ុនតែងពឹងទៅលើរបបអាហារដើម្បីធ្វើការសម្រកទម្ងន់ មានអ្នកខ្លះដើម្បីសម្រកទម្ងន់បានប្រើទណ្ណកម្មចំពោះរាងកាយរបស់ខ្លួនតែលទ្ធផលមិនដូចបំណង់ទេ...

Read more
ស្តាប់ចម្រៀងបណ្ដើរហាត់ប្រាណបណ្ដើរនិងជួយអោយអ្នកហាត់បានល្អ

ស្តាប់ចម្រៀងបណ្ដើរហាត់ប្រាណបណ្ដើរនិងជួយអោយអ្នកហាត់បានល្អ

15/11/2017 | 10:36

តាមក្បួនសម្រកទម្ងន់តម្រូវអោយអ្នកទទួលទានអាហារណាដែលមានប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាព និងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ តែមានអ្នកខ្លះហាត់ប្រាណមិនកើតសោះព្រោះគ្មានអារម្មណ៍...

Read more
Page   1234 ... >
Top