វិធីសម្រកទម្ងន់យ៉ាងឆាប់រហ័ស

សម្រកទម្ងន់ដោយទឹកក្រូចឆ្មារ

សម្រកទម្ងន់ដោយទឹកក្រូចឆ្មារ

16/09/2017 | 09:28

សម័យបច្ចប្បន្នរូបរាងកាយរបស់មនុស្សពិតជាសំខាន់ ជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីតែម្ដង ពិតជាមិនចងបានរូបរាងធាត់មានក្បាលពោះនោះ ព្រោះមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់គេ ទៅណាមកណាក៏មិនស្រណុកចិត្ដ ។...

Read more
ញ៉ាំភេសជ្ជៈត្រឹម១សប្ដាហ៍អ្នកអាចសម្រកទម្ងន់បាន

ញ៉ាំភេសជ្ជៈត្រឹម១សប្ដាហ៍អ្នកអាចសម្រកទម្ងន់បាន

06/09/2017 | 16:06

នាពេលបច្ចប្បន្ន បញ្ហាធាត់បានចោទជាបញ្ហាខ្លាំងណាស់ ដោយសារអាហារដែលទទួលទានជារៀងរាល់ថ្ងៃមានផ្ទុកនូវសាធាតុខ្លាញច្រើនលើសកំណត់ធ្វើអោយអ្នកឡើងគីឡូរមិនឈប់...

Read more
Page   1234>
Top