ការការពារនិងការព្យាបាលជម្ងឺសន្លាក់ហ្គោត (Gout)

គន្លឹះព្យាបាលជម្ងឺហ្គោត ដោយចំណាយទឹកប្រាក់តិចតួចតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

គន្លឹះព្យាបាលជម្ងឺហ្គោត ដោយចំណាយទឹកប្រាក់តិចតួចតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

20/12/2016 | 15:53

ជម្ងឺ Gout គឺជាប្រភេទជម្ងឺដែលរ៉ាំរ៉ៃយូរអង្វែងបំផុតក្នុងចំណោមជម្ងឺផ្សេងៗពីមុនមក ជាមួយនឹងមូលហេតុកើតមានជម្ងឺនិងតម្លៃព្យាបាលខាតបង់ច្រើនដូចគ្នា។...

Read more
មូលហេតុនិងវិធានការព្យាបាលជម្ងឺ Gout រលាកសន្លាក់ដោយសារលើសជាតិអាស៊ីត

មូលហេតុនិងវិធានការព្យាបាលជម្ងឺ Gout រលាកសន្លាក់ដោយសារលើសជាតិអាស៊ីត

11/10/2016 | 13:39

រលាកសន្លាក់ដោយលើសជាតិអាស៊ីតឬអ្នកខ្លះហៅថាប្រគ្រីវ​​​ (gout) ជាជម្ងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងការរលាកសន្លាក់មេជើង (ម្ខាងឬទាំងសងខាង)...

Read more
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោនៅឯផ្ទះ?

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោនៅឯផ្ទះ?

05/07/2016 | 09:49

ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោបានចាត់ទុកជាជម្ងឺរបស់អ្នកមានដោយការប្រមូលទុកអាហារជាច្រើនដែលមានសារធាតុ purin ចូលក្នុងរាងកាយ បណ្តាលឱ្យផលិត acid uric។ អាហាររូបត្ថម្ភ GBC...

Read more
ផលិតផល GBC មានផ្ទុកសារធាតុ Cherry ដើម្បីជំនួយការព្យាបាលជម្ងឺលាកសន្លាក់ហ្គោយ៉ាងប្រសិទ្ធិភាព

ផលិតផល GBC មានផ្ទុកសារធាតុ Cherry ដើម្បីជំនួយការព្យាបាលជម្ងឺលាកសន្លាក់ហ្គោយ៉ាងប្រសិទ្ធិភាព

02/07/2016 | 08:51

ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីការបំប្លែង ដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនផលិត ឬថយចុះនៃការ បញ្ចេញចោល acid uric ក្នុងរាងកាយ។ ផលិតផល GBC...

Read more
អ្នកមានជម្ងឺ Gout គួរតមអាហារអ្វីខ្លះ?

អ្នកមានជម្ងឺ Gout គួរតមអាហារអ្វីខ្លះ?

09/01/2016 | 10:25

រោគជម្ងឺប្រគ្រីវ (gout) គឺជាប្រភេទជម្ងឺមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនចំពោះមនុស្សចាស់គឺមិនតិចទេ ។ ជម្ងឺនេះគឺកើតឡើងដោយសារការច្របូកច្របល់ប្រព័ន្ធរំលាយជាតិប្រូតេអ៊ីន...

Read more
Top