ការការពារនិងការព្យាបាលជម្ងឺសន្លាក់ហ្គោត (Gout)

កត្តាកើតមានជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោត

កត្តាកើតមានជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោត

08/05/2017 | 14:38

រលាកសន្លាក់គឺជាប្រភេទមេតាបូលិកដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែម ជំងឺធាត់ជ្រុល ឬជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាម ទាំងអស់អស់នេះសុទ្ធតែជាជម្ងឺដែលកើតឡើងតាមការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គម...

Read more
អាការៈដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោដ

អាការៈដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ្នកកំពុងតែមានជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោដ

22/03/2017 | 08:51

ជំងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោដអាចបណ្តាលឲ្យមានការឈឺចាប់បែបក្រហាយភ្លាមៗ គាំងសន្លាក់ និងហើមក្នុងសន្លាក់ ជាពិសេសសន្លាក់ម្រាមមេជើងតែម្តង។...

Read more
គន្លឹះព្យាបាលជម្ងឺហ្គោត ដោយចំណាយទឹកប្រាក់តិចតួចតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

គន្លឹះព្យាបាលជម្ងឺហ្គោត ដោយចំណាយទឹកប្រាក់តិចតួចតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

20/12/2016 | 15:53

ជម្ងឺ Gout គឺជាប្រភេទជម្ងឺដែលរ៉ាំរ៉ៃយូរអង្វែងបំផុតក្នុងចំណោមជម្ងឺផ្សេងៗពីមុនមក ជាមួយនឹងមូលហេតុកើតមានជម្ងឺនិងតម្លៃព្យាបាលខាតបង់ច្រើនដូចគ្នា។...

Read more
មូលហេតុនិងវិធានការព្យាបាលជម្ងឺ Gout រលាកសន្លាក់ដោយសារលើសជាតិអាស៊ីត

មូលហេតុនិងវិធានការព្យាបាលជម្ងឺ Gout រលាកសន្លាក់ដោយសារលើសជាតិអាស៊ីត

11/10/2016 | 13:39

រលាកសន្លាក់ដោយលើសជាតិអាស៊ីតឬអ្នកខ្លះហៅថាប្រគ្រីវ​​​ (gout) ជាជម្ងឺដែលទាក់ទងទៅនឹងការរលាកសន្លាក់មេជើង (ម្ខាងឬទាំងសងខាង)...

Read more
ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោនៅឯផ្ទះ?

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកគួរជ្រើសរើសអាហារបំប៉នដើម្បីព្យាបាលជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោនៅឯផ្ទះ?

05/07/2016 | 09:49

ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោបានចាត់ទុកជាជម្ងឺរបស់អ្នកមានដោយការប្រមូលទុកអាហារជាច្រើនដែលមានសារធាតុ purin ចូលក្នុងរាងកាយ បណ្តាលឱ្យផលិត acid uric។ អាហាររូបត្ថម្ភ GBC...

Read more
ផលិតផល GBC មានផ្ទុកសារធាតុ Cherry ដើម្បីជំនួយការព្យាបាលជម្ងឺលាកសន្លាក់ហ្គោយ៉ាងប្រសិទ្ធិភាព

ផលិតផល GBC មានផ្ទុកសារធាតុ Cherry ដើម្បីជំនួយការព្យាបាលជម្ងឺលាកសន្លាក់ហ្គោយ៉ាងប្រសិទ្ធិភាព

02/07/2016 | 08:51

ជម្ងឺរលាកសន្លាក់ហ្គោជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីការបំប្លែង ដែលទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើនផលិត ឬថយចុះនៃការ បញ្ចេញចោល acid uric ក្នុងរាងកាយ។ ផលិតផល GBC...

Read more
Page   12>
Top