របបអាហារ​បង្កើន​កម្ពស់

ប្រភេទអាហារពេលព្រឹកទាំង 3 យ៉ាងជួយឲ្យកើនកម្ពស់បានយ៉ាងល្អ !

ប្រភេទអាហារពេលព្រឹកទាំង 3 យ៉ាងជួយឲ្យកើនកម្ពស់បានយ៉ាងល្អ !

17/11/2016 | 15:27

ការទទួលទានអាហារពេលព្រឹកពិតជាមានសារសំខាន់ ណាស់សម្រាប់ជួយទ្រទ្រងសុខភាពរាងកាយ និងជួយក្នុងការកើនកម្ពស់បានល្អ ។ ជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់ក្មេងដែលមានអាយុ ពីចន្លោះ ១២ ទៅ ១៨ឆ្នាំ...

Read more
កំពូលបន្លែទាំង ៥ ជួយឲ្យអ្នកទទួលបានកម្ពស់តាមបែបធម្មជាតិបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

កំពូលបន្លែទាំង ៥ ជួយឲ្យអ្នកទទួលបានកម្ពស់តាមបែបធម្មជាតិបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

10/11/2016 | 14:04

បន្លែមួយចំនួន ដែលអាចជួយអ្នកក្នុងការបង្កើនកម្ពស់ របស់អ្នកតាមបែបធម្មជាតិ ទោះបីជាអ្នកបានឆ្លងកាត់ការរីកលូតលាស់នៃកម្ពស់ របស់អ្នកចន្លោះ ១៦ ទៅ...

Read more
ញ៉ាំផ្លែឈើច្រើនជួយឲ្យស្បែកស្អាតនិងកម្ពស់កើនបានរាល់ថ្ងៃ!

ញ៉ាំផ្លែឈើច្រើនជួយឲ្យស្បែកស្អាតនិងកម្ពស់កើនបានរាល់ថ្ងៃ!

11/10/2016 | 08:30

ការលូតកម្ពស់ផ្អែកលើសារធាតុជាច្រើន ដែលអ្នកគប្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់រាងកាយរាល់ថ្ងៃ។ ហេតុនេះផ្លែឈើជាជម្រើសមួយដែលល្អបំផុត គួរតែមានក្នុងរបបអាហារសព្វថ្ងៃរបស់អ្នក វាមានមុខងារជួយលូតកម្ព...

Read more
Page   12>
Top