សុខភាព

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រាប់ជំងឺរលាកឆ្អឹងសន្លាក់

អត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើលំហាត់ប្រាណសម្រាប់ជំងឺរលាកឆ្អឹងសន្លាក់

08/08/2017 | 09:59

សកម្មភាពរាងកាយគឺជាការព្យាបាលដែលមិនមែនជាឱសថដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវការឈឺចាប់និងមុខងារនៅក្នុង OA

Read more
វិធីសម្រកទម្ងន់ទាំងនេះផ្ដល់ផលអាក្រក់ចំពោះសុខភាព

វិធីសម្រកទម្ងន់ទាំងនេះផ្ដល់ផលអាក្រក់ចំពោះសុខភាព

31/07/2017 | 10:57

មនុស្សជាច្រើនសុទ្ធតែស្រមៃថាចង់បានរូបរាងកាយសមស្របទៅនិងគីឡូររបស់ខ្លួន តែមិនមែនសុទ្ធតែបានគ្រប់គ្នានោះទេ ។ចឹងហើយបានជាមានមនុស្សជាច្រើនខិតខំរកមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីបញ្ចុះទម្ងន់...

Read more
Page   1234 ... >
Top