សុខភាព

វិធីព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ពុកឆ្អឹងបានយ៉ាងពូកែសក្តិសិទ្ធ

វិធីព្យាបាលជំងឺសន្លាក់ពុកឆ្អឹងបានយ៉ាងពូកែសក្តិសិទ្ធ

07/11/2017 | 14:28

ជំងឺឈឺសន្លាក់កើតឡើងចំពោះមនុស្សវ័យកណ្តាល និងវ័យចំណាស់។ តែទោះបីជាយ៉ាងណា ជំងឺនេះអាចកើតចំពោះអ្នកដែលហាត់ប្រាណច្រើន និងធ្វើលំហាត់ប្រាណមិនបានត្រឹមត្រូវ។

Read more
លំហាត់ប្រាណបំបាត់ឈឺខ្នងផ្នែកខាងក្រោម

លំហាត់ប្រាណបំបាត់ឈឺខ្នងផ្នែកខាងក្រោម

30/10/2017 | 14:24

ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ តើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្នងខ្លះដែរ ឬ ទេ ? បើដូច្នោះ អ្នកអាចសាកល្បងវិធីហាត់ប្រាណបែបសន្ធឹងអវយវៈខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់បានមួយអន្លើ ។

Read more
អាហារ៦មុខនេះអាចជំនួយដល់សុខភាពអ្នកឈឺសន្លាក់បាន

អាហារ៦មុខនេះអាចជំនួយដល់សុខភាពអ្នកឈឺសន្លាក់បាន

26/10/2017 | 16:27

មនុស្សជាច្រើនប្រឈមនឹងជំងឺឈឺសន្លាក់ ជាពិសេសចាប់ពីមនុស្សពេញវ័យ និងច្រើនកើតចំពោះមនុស្សស្រីច្រើនជាងមនុស្សប្រុស។ ជំងឺសន្លាក់បង្កផលវិបាក និងការឈឺចាប់ ដូចជាឈឺរឹងសន្លាក់ និងហើម។...

Read more
អ្នកមានបញ្ហាសន្លាក់គួរព្យាយាមពិសាសាច់ត្រី

អ្នកមានបញ្ហាសន្លាក់គួរព្យាយាមពិសាសាច់ត្រី

25/10/2017 | 14:39

ប្រសិនបើពីមុនមកអ្នកពិសាសាច់ត្រីមិនសូវបានញឹកញាប់ អ្នកគួរចាប់ផ្ដើមពិសាភ្លាមៗនៅពេលនេះ ព្រោះបើតាមការសិក្សាស្រាវេជ្រាវថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថា...

Read more
វិធីងាយៗជំនួយការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

វិធីងាយៗជំនួយការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែម

25/10/2017 | 13:38

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅជួបនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្សេងៗនេះក៏ដោយសារទម្លាប់ពិសាអាហារមិនល្អសម្រាប់សុខភាព បញ្ហាស្រ្តេស និងខ្វះការហាត់ប្រាណ។

Read more
Page   1234 ... >
Top