ចាក់ Filler​ បង្កើតចង្ការ V

2020-09-29 Sambath phnom penh

តើគួ តចង្ការ ឬ ចាក់Filler ចង្ការ? 
សេវាកម្ម តចង្ការ និង ចាក់ filler ចង្ការ គឺជាវិធីទាំង ២ នាំមកនូវទម្រុង់ចង្ការ v-line ស្អាតធម្មជាតិ។ ហេតុនេះហើយអតិថិជនគ្រប់រូបតែងមានសំនួរមិនដឹងតើជ្រើសរើសវិធីមួយណាល្អ។
- ធម្មតាមនុស្សម្នាក់ៗតែងចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាត ជាពិសេសនៅលើទម្រុង់មុខយើង។ តែងបានជាច្រើនអតិថិជន ជាពិសេសនារីៗ យកចិត្តទុកដាក់បំផុត។ ហើយឱកាសចង់បានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនេះក៏ពឹងទៅលើខាងផ្នែកកែសម្ផស្សនេះផងដែរ។
- ទន្ទឹមនឹងបណ្ដាសេវាកម្មកែសម្ផស្សផ្សេងៗ សេវាកម្មធ្វើចង្ការកំពុងបាននារីៗយើងចាប់អារម្មណ៌ជាច្រើន។ ក្នុងនោះមាន ចាក់ filler ចង្ការ និង តចង្ការ។ ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថានាក់ណាក៏បែងចែកយល់ និង ដឹងបានចម្លើយថា “តើគួរ ចាក់ filler ចង្ការ ឬ តចង្ការ?”នោះទេ។ 
- យល់ដឹងបានបំណងរបស់អតិថិជន មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA សូមណែនាំបានច្បាស់ថាចាក់ចង្ការបែបណា ហើយ តចង្ការនោះយ៉ាងណាដែរ មុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអោយបានសមស្រប ល្អបំផុត។
- មុនដំបូង សេវាកម្មចាក់ filler ចង្ការ និង តចង្ការគឺជាវិធីបង្កើតទម្រុង់ចង្ការទៅតាមបំណងរបស់អតិថិជនម្នាក់ៗ ដូចជា តូច ឬ ធំ វែង ឬ ខ្លីជាដើម។ វិធីទាំង ២ នេះអាចអនុវត្តន៌ចំពោះនាក់មានចង្ការខ្លី ចង្ការមិនបានស្អាត ឬ ចង់កែទម្រុង់មុខអោយបានស្អាតជាង។
- Filler គឺជាការចាក់បំពេញ មាន Hyaluronic Acid (HA) នេះជាម៉ូលេគុលទឹកធម្មជាតិ មាននៅស្ទើតែគ្រប់ក្នុងសត្វមានជីវិត។ HA នេះផ្សំជាមួយទឹក ជំនួយជាតិបំប៉ន និង សរជាតិទឹកក្នុងស្បែកទៀតផង។
- សរជាតិ HA នៅក្នុង Filler បានប្រើនៅក្នុងផ្នែកកែសម្ផស្សនេះ មានការស្របនឹងរាងកាយបានខ្ពស់ ហេតុនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ទៅថ្ងៃក្រោយ។
- ទន្ទឹមនឹងនោះការចាក់ Filler ចង្ការក៏ជាវិធិមួយធ្វើដោយងាយ មិនវះកាត់ ហេតុនេះអតិថិជនធ្វើបាត់ពេលមិនយូរ មិនសំរាក លទ្ធផលឃើញបានភ្លាមក្រោយពេលបានចាក់ហើយរួចផងដែរ។ ដើម្បីធានាបានសុវត្ថិភាព ប្រសិទ្ធភាព ទាមទាវិធីនេះត្រូវតែមានគ្រូពេទ្យជំនាញ មានថ្វីដៃខ្ពស់។
- ក៏ប៉ុន្តែ វិធីចាក់ filler នេះមានកំណត់ចំនួន CC និង ពេលវេលា អាចបានពី ៦ ខែ ទៅ ២ឆ្នាំ តែប៉ុណ្ណោះ។
- ផ្សេងនឹងចាក់ filler ចង្ការ សេវាកម្ម តចង្ការ គឹយើងប្រើនៅក្ដោងសប្បនិមិ្មត ឬ ប្រើនៅឆ្អឹងខ្ចីណាមួយនៅលើរាងកាយយើង ដើម្បីតចង្ការអោយចេញជាទម្រុង់ v-line ហេតុនេះហើយវិធីនេះ មានគុណភាព ទុកបានយូរឆ្នាំ អាចបានមួយជីវិតទៀតផង។
- ជាពិសេស វិធីនេះ គ្រូពេទ្យអាចបង្កើត បានទម្រុង់ចង្ការតាមបំណងរបស់អតិថិជនផងដែរ។
- ក្រោយពេលបានវះកាត់ហើយ មួយអាទិត្យនឹងមកពិនិត្យ ហើយកាត់ចេស មួយខែនឹងបានជាសះចូលទម្រុង់ស្អាតធម្មជាតិ។ ក្រៅពីនោះ អតិថិជនគួរតែជ្រើសរើសនៅអាស័យដ្ឋានដែលធានាសុវត្ថិភាព និង គុណភាពខ្ពស់។
- តាមស្ថានភាពចង្ការនិមួយៗ ក្រោយបានពិនិត្យ គ្រូពេទ្យនឹងប្រឹក្សាគួរចាក់ filler ចង្ការ ឬ តចង្ការអោយបានសមស្រប។ មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA សូមរំលឹកគ្រប់អតិថិជន គួរធ្វើនៅអាស័យដ្ឋានមានគុណភាព ជាមួយបណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញ មានថ្វីដៃខ្ពស់ដើម្បីធានាលទ្ធផលបានល្អបំផុត។
- ខាងលើនេះគឹជាព័ត៌មានខ្លះៗ អំពីវិធីបង្កើតទម្រុង់ចង្ការ ដែល មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA បានជែករំលែកជូនគ្រប់អតិថិជន មុនពេលសម្រេចចិត្តជ្រើសនៅវិធីដែលល្អ សមនឹងទម្រុង់មុខ។ ជូនពរគ្រប់អតិថិជននឹងមានរូបសម្រស់មួយដ៏ស្រស់ស្អាតជានិរន្តន៌។
ទំនាក់ទំនងមក៖
-មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA
-សាខាទី១៖ អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 13គ, ផ្លូវលេខ 271, ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ័្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ
Hotline Phnom Penh: 090 248 248 – 093 248 248 – 095 248 248
-សាខាទី២៖ អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 20B ផ្លូវ 6A ភូមិ បន្ទាយចាស់ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង សៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប
Hotline Seam Reap : 061 224 228 - 066 224 228 - 081 224 228
Website:
Facebook: https://www.facebook.com/Spa.Angkor/
Website: https://thammykoko.com/
Facebook: https://www.facebook.com/KOKO.House.Beauty

View Larger
View Larger
View Larger
View Larger
View Larger

You might also like