លើកខ្ទង់ច្រមុះសិប្បនិមិ្មត

2020-10-01 Sambath phnom penh

សេវាកម្មវះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះឈឺដែរទេ? 
- ចង់ស្អាតតែខ្លាចឈឹ នេះជាការបារម្មណ៌រួមមួយដែលចំពោះនាក់ចង់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះ។ ហេតុនេះហើយមានជាច្រើនអតិថិជនចង់បានខ្ទង់ច្រមុះខ្ពស់ តែមិនហ៊ានព្រោះខ្លាចឈឹ។ 
- អញ្ចឹងវះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះតើមានឈឺដូចបងប្អូនយើងគិតដែរទេ? 
កាពិតនឹងបានបង្ហាញនៅខាងក្រោមនេះ៖ 
-ពេលនិយាយដល់វះកាត់ បងប្អូនយើងតែងគិតថានឹងឈឺ។ ការឈឺនេះជាអារម្មណ៌ធម្មតានៅលើរាងកាយមនុស្សយើងនិមួយៗ ពេលបានប៉ះនៅអ្វីយ៉ាង ដូចជាស្រមោចខាំជាដើម។ ហេតុនេះ ភាគច្រើនបងប្អូនយើងគិតថា វះកាត់ដាក់ខ្ទង់ច្រមុះក៏ឈឺដែរ ប៉ុន្តែនេះអាស្រ័យទៅលើរាងកាយ ក៏ដូចជាបចេ្ចកទេស និង ថ្វីដៃរបស់គ្រូពេទ្យផ្សំដែរ។ 
- វះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះយល់ធម្មតាថាជាវិធីមួយ ប្រើនៅក្ដោងសប្បនិមិ្មត ឬ ប្រើនៅឆ្អឹងខ្ចីរបស់យើង ដាក់ចូលធ្វើអោយខ្ទង់ច្រមុះបានខ្ពស់តាមបំណងរបស់យើងម្នាក់ៗ។ តាមទម្រុង់មុខ គ្រូពេទ្យនឹងជ្រើសខ្ទង់អោយសមបំផុត។

- សព្វថ្ងៃនេះ សេវាកម្មដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះ ជាសេវាកម្មមួយបានការគាំទ្រ និង ពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះអាចធ្វើអោយយើងដោះស្រ័យបានច្រមុះមិនបានស្អាត ហើយផ្ដល់នៅភាពជឿជាក់បន្ថែមទៀតផង។ 
- ការវះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះនេះឈឺឬអត់អាស្រ័យទៅលើថ្វីដៃនាក់គ្រូពេទ្យវះកាត់។ ដោយឡែកនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA សេវាកម្មវះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះនេះបានធ្វើដោយគ្រូពេទ្យជំនាញ មានថ្វីដៃយូឆ្នាំ ជាពិសេសមានបទពិសោធន៌ក្នុងផ្នែកកែសម្ផស្សនេះ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ មុនវះកាត់អតិថិជននឹងបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក ហេតុនេះមិនមានអារម្មណ៌ឈឺ ឬ មានបញ្ហាអីពីបាកក្នុងពេលបានវះកាត់នោះទេ។ 
- ក្នុងពេលវះកាត់នេះ អតិថិជនយើងបានចាក់ថ្នាំស្ពឹក ចឹងហើយបងប្អូនយើងទុកចិត្ត ថាវះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះនេះគឺអត់មានបញ្ហាថាឈឹ។ ក្រោយពេលបានវះកាត់ហើយរួច បងប្អូនយើងអាចមានអារម្មណ៌ថាឈឺ និង ស្ពឹកបន្តិចនៅលើច្រមុះ។ ហើយគ្រូពេទ្យមានអោយថ្នាំសះ និង កាត់បន្ថយការឈឺ ជួយអោយបងប្អូនយើងមានអារម្មណ៌បាត់ឈឺបានឆាប់រហស័ផងដែរ។ 
- ដូច្នេះហើយ បងប្អូនណាចង់វះកាត់ដាក់ខ្ទង់ច្រមុះតែខ្លាចឈឹ បងប្អូនយើងទុកចិត្ត ពេលមកនឹងមជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA ។ មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA បានដឹងថាជាកន្លែងមួយមានទំនុកទុកចិត្ត និង មានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខភិបាល ជាមួយបចេស្ចកទេស និង សម្ភរៈទំនើប ជាពិសេសមានបទពិសោធន៌ច្រើនឆ្នាំក្នុងភ្នែកកែសម្ផស្ស បានធ្វើជោគជ័យអោយជាច្រើនអតិថិជន។
- បណ្ដាពត៌មានខាងលើ សង្ឃឹមថា នឹងដោះស្រ័យបានខ្លះ នៅចំងល់របស់បងប្អូនអំពិសំនួរមួយថា ៖ វះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះឈឺដែទេ? សង្ឃឹមថាព័ត៌មានខាងលើនេះអាចជួយអោយបងប្អូនមានការសម្រេចចិត្តទទួលធ្វើសេវាកម្មដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះ នៅអាស័យដ្ឋានមួយដ៏មានភាពទុកចិត្តបំផុត។ ជូនពរគ្រប់អតិថិជនតែមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតជានិរន្នន៌។
• ទាក់ទងមកនឹង មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA ដើម្បីបានប្រឹកស្សាលំអិត!!! –
 -មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA 
-សាខាទី១៖ អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 13គ, ផ្លូវលេខ 271, ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ័្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ - Hotline Phnom Penh: 090 248 248 – 093 248 248 – 095 248 248 
-សាខាទី២៖ អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 20B ផ្លូវ 6A ភូមិ បន្ទាយចាស់ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង សៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប - Hotline Seam Reap : 061 224 228 - 066 224 228 - 081 224 228 - Website: - Facebook: https://www.facebook.com/Spa.Angkor/

View Larger
View Larger
View Larger
View Larger
View Larger

You might also like