Ivory Caps – ​​វិធី​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ស​ដោយ​មិន​ស្មាន​

(0 ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់) សូមមិត្តវិភាគលើផលិតផលនេះ
60 $
  •    នៅមុខទំនិញ
សរុបទឹកប្រាក់៖ 60 $
សូមចុច Like និង shareនូវដំណឹងដ៏ប្រយោជន៍នេះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ

ស្បែកខ្មៅមានស្នាមជំធ្វើឲ្យមិត្តបាត់ការជឿជាក់នៅក្នុជីវភាព ។ មិត្តចង់កែសម្រួលនៅស្បែករបស់ខ្លួន ដើម្បីយកចិត្តអ្នកដែលមិត្តស្រឡាញ់ ដើម្បីមានឱកាសចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលមិត្តមានបំណងឬក៏ងាយជាងគឺ ដើម្បីពាក់ឡើងខ្លួននៅសម្លៀកបំពាក់តាមសម័យ ។

 

វិធីធ្វើស្បែកសដោយប្រសិទ្ធិភាពជូនមិត្ត៖

មិត្តបានប្រើជាច្រើនល្បិចធ្វើឲ្យស្បែកសនៅលើ Internet ក៏បានប្រើជាច្រើននៅក្រែមម្សៅផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែមិនបានដូចបំណង ។ មិត្តកុំព្រួយ ពីព្រោះមាន Ivory Caps នឹងជួយឲ្យមិត្តមានស្បែកសជាពុំខាន ។ Ivory Caps មាន ៖

Glutathione: គឺជាមួយប្រភេទសរធាតុបង្ការអុកស៊ិនកម្ម បង្ការរ៉ាឌីកាល់សេរីឆ្លងតាមការធ្វើឡើងវិតាមិន C, E ។ មិត្តមានដឹងពណ៌ស្បែកបានបង្កើតពីការលាយគ្នា ៣ពរណ៍នោះគឺ៖ ពណ៌ខ្មៅរបស់ melanin ( បង្កើតចេញពីកោសិការបស់ ស្បែក ) ពណ៌ក្រហមជាកន្លែងផលិតឈាមនិងពរណ៍លឿងរបស់ carotene ( ជាតិក្បាលរបស់វិតាមិន A ) Glutathione នឹងធ្វើឲ្យស្បែកសតាមរយៈការបង្ការនៅភាពបង្កើតចេញ melanin  ។ វដ្តជីវិតរបស់ស្បែកមធ្យមពី ៤៥ - ៦០ ថ្ងៃ ហេតុនោះគួរប្រើផលិតផលក្នុងរយៈពេលនិងនោះដើម្បីមានប្រសិទ្ធិភាពដូចបំណង ។

Alpha Lipoic Acid: គឺជាជាតិអុកស៊ិនកម្មដ៏ខ្លាំងអាចនឹងធ្វើមកវិញនៅវិតាមិន C និង glutathione ក្រោយពេលបានប្រើអស់ជួយបញ្ដេញចេញបណ្ដាមុខសញ្ញា នាំមកគ្រោះថ្នាក់ឲ្យស្បែកធ្វើឲ្យស្បែកក្លាយជារលិង បំបាត់ជំខ្មៅសងមកឲ្យមិត្តស្បែកសជាធម្មតា ។

Milk Thistle: ស្រង់ចេញពីដើមបន្លា ( thistle thorns) ជួយបង្កើនមុខងាថ្លើមធ្វើឲ្យថ្លើមត្រជាក់ បន្ថយភាពក្ដៅថ្លើមធ្វើឲ្យកើតមានមុន ។

ស្រង់ចេញពីគ្រាប់របស់ដើម Silybum marianum : មានប្រយោជន៍ជំរុញប្រព័ន្ធឈាមធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាព ស្ថេរភាពសរពាង្គខាងក្នុងបណ្ដេញ ជាតិពុលចេញខាងក្រៅជួយឲ្យស្បែកមិត្តបានស្រស់ និងស្អាតទៀតផង ។ ក្រៅពី Ivory Caps នៅមានបណ្ដាសរធាតុផ្សេងទៀតដូច៖ magnesium stearat, Green Tea Extract , Hypermellose, … ជាបណ្ដាជាតិមានប្រយោជន៍ជំរុញធ្វើឡើងវិញនៅកោសិកាស្បែកថ្មីជំនួសឲ្យកោសិកាស្បែកបានងាប់ធ្វើឲ្យប្រសើមក និងបង្កើនមុខងាថ្លើមចិញ្ចឹម និងបន្ថែមជាតិរក្សាស្បែកពីខាងក្នុង បន្ថយកំរិត melanin ក្នុងស្បែកជួយធ្វើបំបាតស្នាមខ្មៅធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺ និងមិនមានប្រតិកម្មរូបរាងអ្វីឡើយ ។

ភាពអច្ចា្យដែន Ivory Caps នាំមកឲ្យមិត្ត៖

មិត្តអាចនឹងទុកចិត្តទាំងស្រុង់ពេលប្រើគ្រាប់ថ្នាំ ធ្វើឲ្យស្បែកស ពីព្រោះវាបានផលិតតាមការកំណត់ដាក់ចេញដ៏តឹងតែង និងបច្ចេកវិទ្យាសម័យរបស់ Skin Essentials Glutathione Complex សហរដ្ឋអាមេរិក ។ ផ្អែកលើរូបមន្តរក្សាស្បែកសអច្ចា្យទើប Ivory Caps បានវាយតម្លៃជាផលិតផលមានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យសជាង ៣ ដងប្រៀបជាមួយនិងផលិតផលរក្សាស្បែកសធម្មតាផ្សេង ។

ប្រើគ្រាប់ថ្នាំធ្វើឲ្យស្បែកស Ivory Caps គឺជាវិធីដោយងាយ និងងាយស្រួលមានប្រសិទិ្ធភាពចំពោះអ្នករវាល់ ។ គុណប្រយោជន៍ពេលប្រើផលិតផលនេះ គឺមិត្តមិនចាំបាច់ប្រើបន្ថែមផលិតផលអ្វីផ្សេងនៅតែនាំមកឲ្យមិត្តស្បែកសរលោងជាមួយ និងកត្តាមាននៅក្នុង Ivory Caps បានជួយឲ្យគ្រប់គ្រាន់ ។

Ivory Caps មានសត្ថភាពធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាពល្អជាមួយបណ្ដាស្បែក (អាស៊ី អាហ្រ្វិ  ប្រទេសឥណ្ឌា   អារ៉ាប់ មជ្ឈឹមខាងកើត ជនជាតិស្បែកស និងឡាតាំង...) ។ នេះគឺជាគុណប្រយោជន៍ដើម្បីផលិតផលធ្វើឲ្យស្បែកស Ivory Caps បាន ច្រើនអ្នកដឹងដល់ និងទុកចិត្តប្រើ ។ ក៏ប៉ុន្តែជាមួយនិងស្បែកមានពរណ៍ខ្មៅបន្តិចគឺមិត្តត្រូវមានច្រើនពេលវេលាប្រើទើបមានប្រសិទ្ធិភាពខ្បស់ ។

បណ្ដាចំណុចគួរដឹងអំពី Ivory Caps ៖

អ្នកប្រើ ៖ ប្រើបានចំពោះបុរស និងនារីឲ្យបណ្ដាប្រភេទស្បែក ។

វិធីប្រើ៖ រាល់ថ្ងៃផឹក២-៦ គ្រាប់ចែក ២-៣ដងក្នុង៣ ខែមុនដំបូង ។ គួរផឹក ៦ គ្រាប់/ ថ្ងៃចាប់តាំងពីខែទី៤ ទៅ ត្រូវផឹក២គ្រាប់ ដើម្បីអូសបន្លាយសុខភាពស្បែក ឬក៏ពេលពេញចិត្តជាមួយស្បែកយើងហើយផឹក១ គ្រាប់/ ថ្ងៃ ។ គួរផឹកមុនពេលហូប ឬក្រោយពេលហូបតិចបំផុត៣០ នាទីដើម្បីនាំមកប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ ។

ដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពល្អបំផុតមិត្តកូរផឹកមួយរយៈកាលប្រហែល៤-៦ ខែផ្សំជាមួយ និងរបបហូបចុកនិងការរស់នៅដ៏ល្អហូបច្រើនផ្លែឈើនិងបន្លែស្រស់មិនគួរហូបអាហារមានជាតិខ្លាញ និងជៀសឆ្ងាយបណ្ដាជាតិជំរុញដូចស្រាបៀ បា រី... ។

មិត្តចង់ប្រើ Ivory Caps សុត្ធឬទេ ?

នៅលើទីផ្សាមានជាច្រើនផលិតផលផ្សេងគ្នា, ធ្វើឲ្យមិត្តពិបាក ជ្រើសរើស និងមានអារម្មណ៍មិនជឿជាក់ពេលលជ្រើសរើសផលិតផល ។ យល់បាននៅការនោះ Angkor Beauty បានចេញមកដើម្បីជួយឲ្យមិត្តដឹង និងប្រទះជាមួយនឹងផលិតផលសុទ្ធនេះ ។ ពេលមកដល់ Angkor Beauty អ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសជាច្រើន ៖

- ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍និងចំនេះដឹងច្រើន។

- ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលវេលាខ្លីបំផុត។

- ធានាទំនិញសុទ្ធ 100% ។

- ទូទាត់ពេលទទួលទំនិញ។

- ប្តូរឬសងបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ដើម្បីដឹងបន្ថែមអំពីផលិតផលសូមទាក់ទង៖

ហាងថែទាំសុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beauty

អាស័យដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ9EOផ្លូវលេខ184សង្កាត់ជ័យជំនះខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Hotline:  090668999 ឬ ក៏ 088.2424.888

Email: contact@angkorbeauty.net

 

ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់
វិាយ​តម្លៃ​មធ្យម
0
(0 ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់)
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
សរសេរការពិនិត្យឡើងវិញ
Top