វះកាត់ត្របកភ្នែក2ជាន់និងកឹមត្របកភ្នែក

2020-09-23 Sambath phnom penh

ភាពខុសគ្នារវាងការកាត់ត្របកភ្នែក និង កឹមត្របកភ្នែក

- ភ្នែកស្អាតជាបំណងរបស់នារីយើងគ្រប់រូប ដែលចង់មានភ្នែកមានត្របកភ្នែកស្អាត អ្នកគិតថាគួរកាត់ត្របកភ្នែក ឬ កឹបត្របកភ្នែក នេះជាកង្វល់មួយដែលនារីៗបានជួបប្រទះ។

- ភាគច្រើននារីតំបន់អាស៊ី យើងមានភ្នែកតូច មិនមានកន្លាក់ ធ្វើអោយភ្នែកមើលទៅហត់នឿយ មិនស្អាត ហេតុនេះហើយនារីយើងជ្រើសរើសការធ្វើត្របកភ្នែកជាន់ដើម្បីធ្វើអោយភ្នែកយើងមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនសព្វថ្ងៃនេះ មាន ២ វិធី គឺ ការវះកាត់ត្របកភ្នែក និង កឹមត្របកភ្នែក។ តើវីធីទាំង ២ នេះមានភាពខុសប្លែកពីគ្នាយ៉ាងណាដែរ? អំពីសេវាកម្មកាត់ត្របកភ្នែក ៖

- កាត់ត្របកភ្នែក គឺជាវិធីមួយមានលទ្ធផលល្អ ដើម្បីបានត្របកភ្នែក ២ ជាន់បានដូចបំណង។ វីធីនេះមានគុណសម្បត្តិល្អ សំរាប់គ្រប់ករណី អាយុ ទម្រង់ត្របកភ្នែក ឬ ក៏ត្របកភ្នែកធ្លាប់បានវះកាត់ហើយនេះជាចំនុចដែលវិធីកឹបត្របកភ្នែកមិនអាចធ្វើបាន។

- ផ្សេងពីនេះកឹបត្របកភ្នែក ត្រង់កន្លែងថាក្នុងពេលបង្កើតទម្រង់កាត់ត្របកភ្នែក ក្រោយពេលបានចាក់ស្ពឹក នឹងបានវះកាត់លើត្របកភ្នែក យកខ្លាញ់សល់ ស្បែកយាធ្លាក់ បង្កើតជាកន្លាក់រក្សាទុកបានជារាងរហូត ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ គ្រូពេទ្យក៏បានបំពេញបំណងដែលអតិថិជនចង់បាន ជាពិសេសសមនឹងទម្រង់ មុខទៀតផង។ - វិធីកាត់ត្របកភ្នែកនេះមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ ដោះស្រាយបានភ្នែកតឹង ភ្នែកតូច ត្របកភ្នែកធ្លាក់ ឬ មិនមានកន្លាក់ មានខ្លាញ់ ... នាំមកនៅត្របកភ្នែក ២ ជាន់ដ៏ស្រស់ស្អាត

- នេះជាវិធីវះកាត់មួយដ៏ទំនើប ប្រើជេសដេរ collagen កាត់បន្ថាយទុកនៅស្នាម។ ម្យ៉ាងទៀត ថ្នេរដេរនេះតូច ហើយតាមវេលានិងបំបាត់ មិនទុកនៅស្នាម ហេតុនេះបងៗកុំព្រួយបារម្ភទៀតអំពីបញ្ហាទុកនៅស្នាមនេះ។

-ទោះបីជាវិធីមួយដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើន តែអ្វីដែលសំខាន់មិនអាចភ្លេចបាននោះគឺថ្វីដៃជំនាញ របស់គ្រូពេទ្យវះកាត់។ ជាកន្លែងមានទំនុកទុកចិត្ត ជាមួយបណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញ ធានាជូនបងៗនឹងមានត្របកភ្នែកស្អាតដូចធម្មជាតិ ដូចបំណង ការពារបញ្ហាក្រោយពេលបានកាត់ត្របកភ្នែក- ត្របកភ្នែកធំ មិនស្មើ ឬ ទុកនៅស្នាម ។ ចឹងហើយតើវិធីកឹបត្របកភ្នែកយ៉ាងណាដែរ? - វិធីកឹបត្របកភ្នែកគឺជាវិធីមួយបង្កើតត្របកភ្នែក ២ ជាន់បានឆាប់រហ័ស មិនចាំបាច់វះកាត់ ។ វិធីនេះបានចាក់ស្ពឹក ហេតុនេះក្នុងពេលកឹប បងៗមិនមានអារម្មណ៌ឈឺអីទាំងអស់។ - វិធីកឹបត្របកភ្នែកនេះបានគ្រូពេទ្យប្រើនៅវិធី សម្ភារះ ទំនើប ដើម្បីបង្កើតចេញកន្លាក់ត្របកភ្នែក ២ ជាន់ ស្អាតដូចធម្មជាតិ - វិធិនេះនាក់មានអាយុ ៣០ វិលមកគឺធ្វើល្អ។ ព្រោះពេលនេះភ្នែកយើងមិនទាន់មានបញ្ហាយាធ្លាក់ មិនទាន់មានស្នាមជ្រួញ ឬ មានខ្លាញ់...។ បើអាយុក្រៅពី ៣០ ជាពិសេសករណីភ្នែកមានខ្លាញ់ ស្បែកយាធ្លាក់ ឬ ភ្នែកតឹង ភ្នែកតូច... ធ្វើនៅវិធីនេះគឺមិនទទួលបានលទ្ធផលល្អនោះទេ។

ក៏ប៉ុន្តែ សព្វថ្ងៃនេះចំនួននាក់ជ្រើសវិធិកឹបត្របកភ្នែកកំពុងថយចុះ ព្រោះនេះជាវិធិបង្កើតត្របកភ្នែក ២ ជាន់បានរយៈពេលខ្លី តែប៉ុណ្ណោះ។

- ហេតុនេះហើយ ការជ្រើសកាត់ត្របកភ្នែក ឬ ក៏កឹបត្របកភ្នែកនៅតែនាំមកការព្រួយបារម្ភសំរាប់អតិថិជន។ ភាគច្រើនតែងតែមានសំនួរថា “កាត់ត្របកភ្នែក ឬ កឹបត្របកភ្នែកស្អាតជាង?” ។ ដឹងបានអារម្មណ៌របស់អតិថិជន មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA តែមានការប្រឹក្សាជូនបានច្បាស់ទៅតាមអាយុ និង សន្ថានភាពរបស់អតិថិជននីមួយៗ មុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើ ដើម្បីនាំមកនៅលទ្ធផលល្អបំផុត។ -មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA មានសម្ភរៈទំនើប បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញ ថ្វីដៃខ្ពស់ យកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសមានជំនាញច្រើនឆ្នាំក្នុងផ្នែកកែសម្ផស្សនេះផងដែរ បានធ្វើ និង ប្រឹក្សាជោគជ័យអោយជាច្រើនអតិថិជន។ ប្រសិនបើ បងប្អូនយើងកំពុងមានកង្វល់មិនដឹងតើគួរជ្រើសនៅការ កាត់ត្របកភ្នែក ឬ កឹបត្របកភ្នែក មួយណាដែលល្អ និង មានគុណភាព បងៗអាចស្វែងយល់នៅ មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA ទំនាក់ទំនងមក៖ -មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស ANGKOR BEAUTY SPA -សាខាទី១៖ អាស័យដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ 13គ, ផ្លូវលេខ 271, ភូមិត្រពាំងឈូក សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ័្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ Hotline Phnom Penh: 090 248 248 – 093 248 248 – 095 248 248 -សាខាទី២៖ អាស័យដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ 20B ផ្លូវ 6A ភូមិ បន្ទាយចាស់ សង្កាត់ ស្លក្រាម ក្រុង សៀមរាប ខេត្ត សៀមរាប Hotline Seam Reap : 061 224 228 - 066 224 228 - 081 224 228

Website: Facebook: https://www.facebook.com/Spa.Angkor/

View Larger
View Larger
View Larger
View Larger
View Larger

You might also like