វិធីទូទាត់

មក​ជា​មួយ​មជ្ឈមណ្ឌល ថែរក្សាសុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beauty ​មិត្ត​អាច​ទុក​ចិត្ត​ទាំង​​ស្រុង​នៅ​លើ​សេវា​ពិគ្រោះពិភាក្សា​​ ដាក់​ទំ​និញ ​ដឹកជញ្ជូន​ទំ​និញ​និង​ទូ​ទាត់។ ​យើង​ខ្ញុំ​តែង​តែ​រក​វិធី​ដើម្បី​ឲ្យ​លោក​អ្នក​ងាយ​ស្រួល​ជាង​ក្នុង​ការ​ថែ​រក្សាសម្ផស្ស​ឆ្លង​តាម​បណ្ដា​សេ​វា​ល្អ​បំ​ផុត​សំ​រាប់​លោក​អ្នក។ ​គ្រាន់​តែ​ខលមក ​​090668999 គឺ​លោក​អ្នក​អាច​នឹង​បាន​ពិ​គ្រោះ​និង​ដាក់​ទំ​និញ​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ដោយឥត​គិត​ថ្លៃ​ទាំង​ស្រុង។

អំ​ពី​របៀប​ណែ​នាំ​​ទិញ​ទំ​និញ​មិត្ត​អាច​មើល​ក្នុង http://kh.angkorbeauty.net/guide-st1 ​អត្ថបទ​នេះ​នឹង​ឆ្លើយ​តប​ទាំង​អស់​ការ​ងឿឆ្ងល់​របស់​មិត្ត​ដើម្បី​​យល់​ច្បាស់​និង​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​ទូ​ទាត់​ពេល​ទិញ​ទំ​និញ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​យើង​ខ្ញុំ។

របៀប​ទូ​ទាត់

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​មជ្ឈមណ្ឌល​យើង​ខ្ញុំ​ទូ​ទាត់​តាម​២​របៀប​គឺ​ទូ​ទាត់​ផ្ទាល់​និង​ទូទាត់​តាមរយៈ​ធនាគារ។​

ទូ​ទាត់​ផ្ទាល់​រូម​មាន​​លោក​អ្នក​មក​ដល់​ផ្ទាល់មជ្ឈមណ្ឌល ថែរក្សាសុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beautyនៅ​អាសយដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ 9EO ផ្លូវលេខ 184 សង្កាត់ជ័យជំនះ ខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បី​ទូ​ទាត់​និង​ទទួល​ទំ​និញ។ មួយ​របៀប​ទូ​ទាត់​ផ្ទាល់​ផ្សេងទៀត​នោះ​គឺ​ទូ​ទាត់​ជា​មួយ​និង​បុគ្គលិក​ដឹកជញ្ជូន​ទំ​និញរបស់​យើង​ខ្ញុំ​ពេល​ទទួល​បាន​ផលិតផល​នៅ​ឯ​ទី​កន្លែង​ធ្វើ​ការ​ឬ​ផ្ទះ​របស់​លោក​អ្នក។ ទូ​ទាត់​ឆ្លង​តាម​រយៈ​ធនា​គាររូម​មាន​លោក​អ្នក​និង​ឲ្យ​ប្រាក់​មុខ​នៅ​កន្លែង​ទទួល​ទំ​នាក់​ទំ​នង​របស់​ធនាគារ​ឬ​ក៏​ផ្ញើ​ប្រាក់​តាមរយៈ​ ATM ឬ​ក៏​ផ្ញើ online ​តាម​មាស៊ីន​លោក​អ្នក​កំ​ពុង​ប្រើសេវា internet banking ​របស់​​ធនាគារក៏បាន។

 

ពេល​គួប​ប្រាក់​​​ត្រង់​កន្លែង​ទំ​នាក់​ទំ​ង​របស់​ធនាគារ​៖​ លោក​អ្នក​ចេញ​ទៅ​បន្ទប់​ទូទាត់​និង​គួប​ប្រាក់​ចូល​គណនី​​របស់​ Angkorbeauty.net តាមតា​រាង​គណនី​ខាង​ក្រោម។​

ពេល​ផ្ញើ​ប្រាក់​តាមរយៈ​ ATM៖ ​លោក​អ្នក​ចេញ​ទៅ​ថុង​ ATM ហើយធ្វើវិធីផ្ញើ​ប្រាក់​ ​ពី​គណនីរបស់​លោកអ្នកត​ចូល​ក្នុងគណនី​របស់​​ Angkorbeautតាមតា​រាង​គណនី​ខាង​ក្រោម។​

ពេល​ផ្ញើ​ប្រាក់​ online ​ ​តាម​មាស៊ីន​លោក​អ្នក​កំ​ពុង​ប្រើសេវា internetbanking ​របស់​​ធនាគារ៖​ដើម្បី​ប្រើ​នៅ​សេវា​ internetbanking ​មិត្ត​ត្រូវ​បញ្ចោះ​ឈ្មោះ​មុន​ជាមួយនឹង​ធនាគារ។​ លោកអ្នក​ចូល​ក្នុង​គេហទំព័ររបស់​ធនាគារ​និង​បញ្ជូនប្រាក់​មក​គណី​របស់​ Angkor Beauty​​ តាមតា​រាង​គណនី​ខាង​ក្រោម។​

Top