Pure White ជា​ប្រ​ភេទ​គ្រាប់​-គ្រាប់​ថ្នាំ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ស្អាត​មក​ពី​ជប៉ុន

(0 ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់) សូមមិត្តវិភាគលើផលិតផលនេះ
35 $
  •    នៅមុខទំនិញ
សរុបទឹកប្រាក់៖ 35 $
សូមចុច Like និង shareនូវដំណឹងដ៏ប្រយោជន៍នេះជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ

មិត្ត​បំ​ណង​មាននៅ​ស្បែក​ដ៏​ស​ស្អាត​មិន​មាន​ស្នាម?

មិត្ត​ចង់​ឃ្លាត​ចេញ​ពី​ស្បែក​ត្រូវ​ជំ​ខ្មៅ​,​រួញ​និង​អាច់​រុយ​របស់​ខ្លួន?

មិត្ត​បាន​ប្រើ​ជា​ច្រើន​វិធី​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​បាន​ប្រ​សើឡើង​តែ​គ្មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​?

កុំ​ព្រួយ​ពី​ព្រោះ​ឥ​ឡូវ​នេះ​មាន​ផលិតផល​គ្រាប់​ផឹក​ឲ្យ​ស្បែក​ស​ Pure White​ធ្វើ​ឲ្យ​ពរណ៍​ស្បែក​បាន​ប្រ​សើ​ឡើង​ធ្វើ​ឲ្យ​បំ​បាត​នៅ​ស្នាម​ជំ​មាន​ប្រ​សិទិ្ធ​ភាព។

Pure White​នឹង​ដោះ​ស្រាយ​ទាំង​អស់​រាល់​ការ​ចម្ងល់​ជូន​មិត្ត។

តើ​ប្រ​យោជន៍​របស់​ Pure Whiteវា​យ៉ាង​ណា?

Pure White​ប្រ​ភេទ​គ្រាប់​ជួយ​បន្ថែម​បណ្ដា​សរធាតុ​ចាំ​បាច់​ឲ្យ​ស្បែក​ចិញ្ចឹម​ស្បែក​រលិង​ស​ស្អាត​និង​ឥត​ខ្ចស់។

ទន្ទឹម​និង​នោះ​ផលិតផល​ជួយ​ដាច់​ខាត់បង្ការ​ ​ភាព​ប្រ​មូល​ melaninពី​ខាង​ក្នុង​ អបិដើមូ(epidermal)​ស្បែក​ជួយ​ការ​ពា​រ​ស្បែក​បាន​សុវត្ថភាព​ទាំង​ថ្ងៃ​ចេញ​ពី​គ្រួស​ថ្នាក់​របស់​កម្ម​រស្មី​ពី​ខាង​ក្រៅ។

ក្រៅ​ពី​នោះ​គ្រាប់​ថ្នាំ​ផឹក​ឲ្យ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure Whiteជួយ​លប់​អស់​នៅ​បណ្ដា​ដុំ​ខ្មៅ​អាច់​រុយ​ស្នាម​ជំ​ស្នាម​ត្រូវ​ក្ដៅ​ស៊ី​បាន​កើត​ឡើង​នៅ​លើ​ស្បែក​មុខ។

ពិ​សេស​គឺ​ដោយ​សា​តែ​មាន​គ្រឿ​ផ្សំ​ពី​ធម្មជាតិ​ទាំង​ស្រុង់​ទើប​ផលិតផល​មិន​មាន​ប្រតិកម្ម​រា​រោង​​ប្រើ​បាន​សម្រាប់​ទាំង​អស់​នៅ​គ្រប់​វ័យ។

កត្ត​របស់​ Pure White ប្រ​ភេទ​គ្រាប់​រួម​មាន៖

គ្រាប់​ថ្នាំ​ធ្វើ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure Whiteគឺ​ជា​ផលិតផល​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ស្អាត​បាន​ស្រង់​យក​ទាំង​ស្រុង់​ពី​ធម្មជាតិ​រួម​មាន៖

ស្រង់​ចេញ​ពី​ផ្លែង៉ូល​(Goji​ fruit)​៖​មាន​ប្រ​យោជន៍​បង្កើន​ជាតិ​ស៊ាំ​ធ្វើ​នៅ​ដំ​ណើរ​ការ​បង្កើត​ឈាម​បន្ថយ​ខ្លាញ​ក្នុង​ឈាម​បង្ការ​ភាព​បន្សល់​ខ្លាញ​នៅ​កោសិកា​ថ្លើម​​បង្ការ​អុក​ស៊ិន​កម្ម​និង​បន្ថយ​ដំ​ណើរ​ ​ការ​ចាស់​ទៅ​អូស​បន្លាយ​អាយុ​វ័យ​ក្មេង​កាត់​បន្ថយ​ស្នាម​រួញ​នៅ​លើ​ស្បែក​មុខ។

ស្រង់​ចេញ​ពី​គ្រឿង​ផ្សំ​អំ​ពី​ស្រូវ​សាលី​ផ្សំ​ជា​មួយ​និង​ម្សៅ​កុជ​ខ្យង​បណ្ដា​វិតាមិននិង​សរធាតុ​រ៉ែ​ចាំ​បាច់ឲ្យ​រាង​កាយ​ជួយ​ឲ្យ​ស្បែក​រលិង​ថែរក្សា​និង​កាឬ​ពារ​ស្បែក​ពី​ខាង​ក្នុង។​

ហេតុ​អ្វី​ត្រូវ​បន្ថែម​គ្រាប់​ផឹក​ឲ្យ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure White?

ក្រោយ​ពី​២៥​ឆ្នាំ​ស្បែក​មិត្ត​នឹង​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​អករៈ​ចាស់​ស្បែក​ដូច​ខ្វះ​មាំ​បណ្ដា​ដុំ​ខ្មៅ​ជំ​នឹង​កើត​ឡើង​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​មិត្ត​អាក្រក់​ទៅ​និង​ខ្វះ​ភាព​ស្រស់។​ហេតុ​នេះ​ត្រូវ​បន្ថែម​នៅ​គ្រាប់​ផឹក​ឲ្យ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure Whiteដើម្បី​អាច​និង​បន្ថែម​គ្រប់​គ្រាន់​សរធាតុ​ឲ្យ​ស្បែក​ជួយ​យក​មក​នៅ​ភាព​វ័យ​ក្មេង​បង្ការ​បណ្ដា​អករៈ​ចាស់​ស្បែក​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព។

របៀប​ប្រើ​គ្រាប់​ថ្នាំ​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure Whiteយ៉ាង​ណា​ទើប​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ពស់?

ដើម្បី​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ខ្ពស់​ជា​មួយ​និង​គ្រាប់​ថ្នាំ​ធ្វើ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure White​រាល់​ថ្ងៃ​មិត្ត​គួរ​ផឹក​៣​ដង​​មួយ​ដង​៣​គ្រាប់​ហើយ​ផឹក​មុន​១៧​ម៉ោង។​ពិ​សេស​ដើម្បី​មាន​ប្រ​សិទ្ធិភាព​ល្អ​បំ​ផុត​គឺ​ត្រូវ​បន្ថែម​គ្រប់​គ្រាន់​កំ​រិត​ទឹក​និង​សរធាតុ​ឲ្យ​រាង​កាយ​តាម​របប​ហូប​ចុក។

ពេល​ប្រើ​គ្រាប់​ថ្នាំ​ធ្វើ​ស្បែក​ស្អាត​ Pure White​ត្រូវ​ចាំ៖

- មិន​ប្រើ​ឲ្យ​ស្តី្រ​កុំ​ពុង​មាន​គភ៍​និង​ឲ្យ​កូន​បៅ។

- មិន​គួរ​ប្រើ​ពីរ​ប្រ​អប​ក្នុង​១​ឆ្នាំ​ពិ​ព្រោះ​ Pure Whiteប្រ​ភេទ​គ្រាប់​មាន​ជាតិ​វិតាមិន​ C ប្រើ​ច្រើន​មិន​ល្អ​ឲ្យ​សុក្ខភាព។

- ផលិតផលនេះមិនមែនជាថ្នាំ ដូច្នេះគ្មានគុណប្រយោជន៍ជំនួសឱ្យថ្នាំព្យាបាលរោគទេ។

ទិញ​ផលិតផល​ Pure White សុទ្ធ​នៅ​ទី​ណា?

បច្ចុប្បន្ននេះ ផលិតផល​នេះត្រូវបាន​នាំចូលនិងចែក​ចាយនៅក្នុង​ប្រព័ន្ធហាងថែ​ទាំសុខភាព​និង​សម្ផស្ស ​Angkor Beauty។ ជាមួយនឹងកា​រប្រតិបត្ដិជាង៥ឆ្នាំ​នៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព​និង​សម្ផស្ស​រួមជាមួយនឹងហាងលក់ខ្សែសង្វាក់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗដូចជា៖ទីក្រុងភ្នំ​ពេញ​។ ប្រព័ន្ធនេះ​បង្កើតលក្ខខណ្ឌ​ងាយស្រួលក្នុងការទិញ​ទំនិញសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់​និងទទួលបានការជឿជាក់ ទំនុកចិត្តអំពីគុណភាពនៃផលិតផល។ ពេលមកកាន់​ប្រព័ន្ធថែទាំ​សុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beauty អ្នកនឹងទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេសជាច្រើន៖

- ការពិគ្រោះយោបល់ដោយឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍និងចំនេះដឹងច្រើន។

- ការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃទូទាំងប្រទេសក្នុងពេលវេលាខ្លីបំផុត។

- ធានាទំនិញសុទ្ធ 100% ។

- ទូទាត់ពេលទទួលទំនិញ។

- ប្តូរឬសងបានក្នុងរយៈពេល៧ថ្ងៃ។

ដើម្បី​ដឹង​បន្ថែម​អំ​ពី​ផលិតផល ​សូម​ទាក់​ទង៖​

ហាងថែទាំសុខភាពនិងសម្ផស្ស Angkor Beauty

អាស័យដ្ធាន៖ ផ្ទះលេខ9EOផ្លូវលេខ184សង្កាត់ជ័យជំនះខ័ណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

Hotline:  090668999​ឬ​ក៏​ 088.2424.888

Email: contact@angkorbeauty.net

ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់
វិាយ​តម្លៃ​មធ្យម
0
(0 ឲ្យតម្លៃនិងយោបល់)
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
សរសេរការពិនិត្យឡើងវិញ
Top