ការរួមភេទ ជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធឈាម និងពង្រឹងសុខភាពប្លោកនោមស្ត្រីអោយមានដំណើរការល្អ!

ការរួមភេទ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកសុខស្រួល និងមានអារម្មណ៍ល្អនោះទេ ប៉ុន្តែ វាក៏អាចល្អសម្រាប់សុខភាពទូទៅរបស់អ្នកផងដែរ។ ទាំងនេះគឺជាអ្វីដែលជីវិតផ្លូវភេទដែលមានសុខភាពល្អអាចជួយលោកអ្នកបាន។
ពង្រឹងសុខភាពប្លោកនោមស្ត្រី

Image result for sex

ជញ្ជាំងអាងត្រគាកដ៏រឹងមាំមានសារៈសំខាន់ ដើម្បីការពារបញ្ហាជំងឺលេចនោម (ស្ត្រី ៣០ ភាគរយ អាចនឹងកើតជំងឺនេះ នៅចំណុចណាមួយក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ)។
ការរួមភេទដ៏ល្អ វាគឺដូចជាការហាត់ប្រាណ សម្រាប់សាច់ដុំអាងត្រគាករបស់អ្នក។ នៅពេលអ្នកឈានដល់ចំណុចកំពូល វាបណ្តាលឲ្យមានការកន្ត្រាក់នៅក្នុងសាច់ដុំទាំងនោះ ហើយវាក៏ជួយពង្រឹងសាច់ដុំទាំងនោះផងដែរ។
កាត់បន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នក

Image result for sex

វេជ្ជបណ្ឌិត Joseph J. Pinzone បាននិយាយថា ការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាងការរួមភេទ និងការថយចុះសម្ពាធឈាម។ វេជ្ជបណ្ឌិត Joseph J. Pinzone គាត់គឺជានាយកប្រតិបត្តិ និងជានាយកមន្ទីរពេទ្យ Amai Wellness ។
គាត់បាននិយាយថា “មានការសិក្សាជាច្រើន។ ការស្រាវជ្រាវមួយបានរកឃើញថា ការរួមភេទ (មិនមែនការសម្រេចកាមដោយខ្លួនឯង) បានបន្ថយសម្ពាធឈាមរបស់អ្នកជំងឺ៕

Image result for sex

Perfect Man ជួយបង្កើនអនុភាពរាងកាយបុរស ឲ្យមានភាពក្លាហានក្នុងការរួមភេទ ។ Perfect Man ល្អសម្រាប់បុរសដែលមានបញ្ហាផ្លវភេទ ឬ ងាប់លិង្គ, ...

➔ អ្នកមានបញ្ហាអំពីសុខភាពផ្លូវភេទ ងាប់លិង្គ, ...

➔ អ្នកគ្មានចំណង់ផ្លូវភេទដូចដើម ។

➔ អ្នកត្រូវការមកវិញនូវភាពមាំមួន និង "ថាមពល" នៅក្នុងការរួមភេទ ដែររឺទេ?

គ្រាន់តែ Perfect Man មួយគ្រាប់តូចនេះ នឹងអាចជួយអ្នកនូវតុល្យភាពនិងធ្វើជាម្ចាស់ការរាល់ពេលមានចំណង់ ។

more infororder now

ចូរlike និង shareនូវដំណឹងដ៏ប្រយោជន៍នេះជាមួយនឹងមិត្តភត្រ!
ការឲ្យយោបលពន្យល់
ព័ត៌មាននានា
Top