ថែរក្សាស្បែក - ថែរក្សាសម្ផស្ស

អាហារដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមល្អសម្រាប់ស្បែក

អាហារដែលមានសារជាតិចិញ្ចឹមល្អសម្រាប់ស្បែក

ខាងក្រោមគឺជាការបង្ហាញពីសារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួនដែលល្អចំពោះស្បែក

កំពូលសារធាតុចិញ្ចឹមទាំង៤ដែលជួយអោយស្បែករលោង

កំពូលសារធាតុចិញ្ចឹមទាំង៤ដែលជួយអោយស្បែករលោង

ចូរសាកល្បងញ៉ាំនូវអាហារដូចខាងក្រោមដើម្បីអោយទទួលបានស្បែកស្រស់ស្អាត

លែងបារម្ភបញ្ហាជ្រុះសក់ទៀតហើយ

លែងបារម្ភបញ្ហាជ្រុះសក់ទៀតហើយ

ខាងក្រោមគឺជាអាហារដែលសំបូរទៅដោយវីតាមីនជំនួយដល់សក់

Top