វិធីបង្កើនទម្ងន់

អាហារ ៧ យ៉ាង ជួយបង្កើនសាច់ដុំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

អាហារ ៧ យ៉ាង ជួយបង្កើនសាច់ដុំយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព

28/09/2017 | 15:09

ជាកាពិតណាស់ ការហាត់ប្រាណអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់អ្នកមាំមួននិងមានសាច់ដុំបាន ប៉ុន្តែលំហាត់ប្រាណតែមួយមុខនិងធ្វើឲ្យសាច់ដុំក្នុងក្តីស្រមៃរបស់អ្នកលូតលាស់ក្នុងរយៈពេលយូរខ្លាំងណាស់។...

Read more
ប្រសិនបើចង់ឡើងគីឡូកុំភ្លេចញ៉ាំផ្លែឈើទាំងនេះ

ប្រសិនបើចង់ឡើងគីឡូកុំភ្លេចញ៉ាំផ្លែឈើទាំងនេះ

26/09/2017 | 11:24

មិនប្រាដកថាញ៉ាំអាហារគ្រប់គ្រាន់ឬពិសាភេសជ្ជៈដែលមានគ្រប់គ្រាន់សារជាតិទើបអាចជួយអ្នកឡើងគីឡូបាននោះទេ ផ្លែឈើប៉ុន្មានមុខខាងក្រោមនេះក៏អាចជួយអ្នកកែប្រែរូបរាងបានដែរ។...

Read more
Page   1234 ... >
Top