របបអាហារ​សម្រក​ទម្ងន់

អាហារតែមួយមុខធ្វើអោយអ្នកស្រកទម្ងន់ទៅហើយ

អាហារតែមួយមុខធ្វើអោយអ្នកស្រកទម្ងន់ទៅហើយ

17/10/2017 | 10:08

ការចងសម្រកទម្ងន់អាចនិយាយថាពិបាកគួរសមដែរ តែវាអាស្រ័យលើអ្នកដែរក្នុងនោះមានទៅលើរបបអាហារ ការហាត់ប្រាណជាដើម ។ គេតែងនិយាយថាអ្នកគួរទទួលទានបន្លែ ផ្លែឈើអោយបានច្រើន...

Read more
Page   1234 ... >
Top