• មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស Angkor Beauty
    កែសម្ផស្សតាមបែបស្ត​ង់ដាកូរ៉េ
    ចុះឈ្មោះ Contact
  • មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស Angkor Beauty
    កែសម្ផស្សតាមបែបស្ត​ង់ដាកូរ៉េ
    ចុះឈ្មោះ Contact

HIGHLIGHTS SERVICES

With us You can has a great chance to change your self.

ABOUT ANGKOR BEAUTY

ការថែរក្សាសម្រស់ គឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។ ប៉ុន្តែក្នុងយុវសម័យទំនើបនេះអ្នកណាក៏រវល់ មានការងារច្រើនដូច្នេះមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់ខ្លួនឯង។ ដូច្នេះ Angkor Beauty  បាននាំមកនូវសេវាកម្មកែសម្ភស្សនិងថែរក្សាសម្រស់ល្អបំផុតជូនលោកអ្នក។ ហាងថែរក្សាសម្ផស្ស Angkor Beauty ដំណើរការជាង៤ឆ្នាំមកហើយ ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន ដែលផ្ដោតទៅលើផលិតផលអាហារបំប៉នថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់តែប៉ុណ្ណោះ តែពេលនេះសូមណែនាំបន្ថែមអំពីសេវាកម្មកែសម្ភស្សនិងថែរក្សាសម្រស់ របស់យើងខ្ញុំ ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីពេលនេះតទៅ។ បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញបានសិក្សាចប់នៅប្រទេសកូរ៉េ ម៉ាស៊ីននឹង ឧបករណ៍នៅ Angkor Beauty  សុទ្ធតែទំនើបតាមស្ដង់ដារពិភពលោក បានពិនិត្យច្បាស់លាស់និងនាំចូលពីប្រទេសធំៗដូចជា អង់គ្លេស អាមេរិក និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចម្បង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ Angkor Beauty  យកចិត្តទុកដាក់ការសម្អាតអនាម័យយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅសុខភាព​សុវត្ថិភាពនឹងការស្រស់ស្អាត១០០ភាគរយ។ ចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ នឹងបុគ្គលិករបស់ Angkor Beauty  ធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពរួសរាយ រាក់ទាក់នឹងភ្ញៀវ ហើយបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ មានបទពិសោធយូរឆ្នាំ ធានាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅរាល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ជូន។ ដើម្បីបំរើសេវាកម្មអតិថិជនអោយកាន់តែល្អថែមទៀត Angkor Beauty  រីករាយទទួលយកនិងកែ្រប្រែរាល់កំហុសខ្វះខាតតាមការផ្ដល់យោបល់ពីសំណាក់អតិថិជន។ សូមអរគុណអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានជឿទុកចិត្ត Angkor Beauty  ។ សូមជូនពរអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍ សម្រស់ស្រស់ស្អាត និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។ "Angkor Beauty Spa​ ស្រស់ស្អាតជានិរន្តន៍"

លទ្ធិផលជោគជ័យ

លទ្ធិផលក្រោយពេលទទួលសេវាកម្មជោគជ័យបានមកនូវសម្រស់ស្រស់ស្អាតជាទីពេញចិត្ត


NEWS / HIGH LIGHTS

Outstanding events and seminars at Angkor Beauty across Cambodia


វេជ្ជបណ្ឌិត សុខណា

បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញបានសិក្សាចប់នៅ

វេជ្ជបណ្ឌិត ដាលីន

បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញបានសិក្សាចប់នៅ

វេជ្ជបណ្ឌិត រ៉ាឌី

បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញបានសិក្សាចប់នៅ

វេជ្ជបណ្ឌិត និស្ស័យ

បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញបានសិក្សាចប់នៅ

customer


Sambath 2020-09-25

វះកាត់ត្របកភ្នែកពីរជាន់

ភាពខុសគ្នារវាងការកាត់ត្របកភ្នែក និ
Sambath 2020-09-25

វះកាត់ព្យួចិញ្ចើម

វះកាត់ព្យួចិញ្ចើមស្អាតបែបធម្មជាតិ
Sambath 2020-09-29

ចាក់ Filler​ បង្កើតចង្ការ V

តើគួ តចង្ការ ឬ ចាក់Filler ចង្ការ?  សេវាក
Sambath 2020-10-01

លើកខ្ទង់ច្រមុះសិប្បនិមិ្មត

សេវាកម្មវះកាត់ដាក់ខ្ទុង់ច្រមុះឈឺដ
AWAKENING NATURAL BEAUTY IN THE WAY OF A cosmetic expert1

THE PERFECT SOLUTION FOR YOUR SKIN1

ការថែរក្សាសម្រស់ គឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ ។ ប៉ុន្តែក្នុងយុវសម័យទំនើបនេះអ្នកណាក៏រវល់ មានការងារច្រើនដូច្នេះមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់ខ្លួនឯង។ ដូច្នេះ Angkor Beauty  បាននាំមកនូវសេវាកម្មកែសម្ភស្សនិងថែរក្សាសម្រស់ល្អបំផុតជូនលោកអ្នក។ ហាងថែរក្សាសម្ផស្ស Angkor Beauty ដំណើរការជាង៤ឆ្នាំមកហើយ ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់អតិថិជន ដែលផ្ដោតទៅលើផលិតផលអាហារបំប៉នថែរក្សាសុខភាពនិងសម្រស់តែប៉ុណ្ណោះ តែពេលនេះសូមណែនាំបន្ថែមអំពីសេវាកម្មកែសម្ភស្សនិងថែរក្សាសម្រស់ របស់យើងខ្ញុំ ដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការពីពេលនេះតទៅ។ បណ្ដាគ្រូពេទ្យជំនាញបានសិក្សាចប់នៅប្រទេសកូរ៉េ ម៉ាស៊ីននឹង ឧបករណ៍នៅ Angkor Beauty  សុទ្ធតែទំនើបតាមស្ដង់ដារពិភពលោក បានពិនិត្យច្បាស់លាស់និងនាំចូលពីប្រទេសធំៗដូចជា អង់គ្លេស អាមេរិក និងកូរ៉េខាងត្បូង ដែលធានាគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពជាចម្បង។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេ Angkor Beauty  យកចិត្តទុកដាក់ការសម្អាតអនាម័យយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីធានាផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅសុខភាព​សុវត្ថិភាពនឹងការស្រស់ស្អាត១០០ភាគរយ។ ចំណែកក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញ នឹងបុគ្គលិករបស់ Angkor Beauty  ធ្វើការអស់ពីសមត្ថភាពរួសរាយ រាក់ទាក់នឹងភ្ញៀវ ហើយបានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉ត់ចត់ មានបទពិសោធយូរឆ្នាំ ធានាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តនៅរាល់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំដែលបានផ្ដល់ជូន។ ដើម្បីបំរើសេវាកម្មអតិថិជនអោយកាន់តែល្អថែមទៀត Angkor Beauty  រីករាយទទួលយកនិងកែ្រប្រែរាល់កំហុសខ្វះខាតតាមការផ្ដល់យោបល់ពីសំណាក់អតិថិជន។ សូមអរគុណអតិថិជនទាំងអស់ដែលបានជឿទុកចិត្ត Angkor Beauty  ។ សូមជូនពរអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយសុខភាពបរិបូរណ៍ សម្រស់ស្រស់ស្អាត និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។ "Angkor Beauty Spa​ ស្រស់ស្អាតជានិរន្តន៍"

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានដំបូន្មាន