លំ​ហាត់​បង្កើន​កម្ពស់

វិធីធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំង ៤ប្រភេទ សម្រាប់នារីដែលចង់បានកម្ពស់ខ្ពស់ និងរូបរាងស្រស់ស្អាត

វិធីធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំង ៤ប្រភេទ សម្រាប់នារីដែលចង់បានកម្ពស់ខ្ពស់ និងរូបរាងស្រស់ស្អាត

12/12/2016 | 13:59

វិធីលំហាត់ប្រាណខាងក្រោមនេះគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់ ដែលអាចជួយឲ្យលោកអ្នកដែលចង បានកម្ពស់ខ្ពស់នោះ វិធីនេះអាចជួយបាន ។

Read more
គំរូ 3លំហាត់ងាយៗសម្រាប់មនុស្សវ័យកំពុងកើនកម្ពស់ ជាពិសេសនោះគឺក្មេងស្រីងាយនឹងទទួលផលបានឆាប់

គំរូ 3លំហាត់ងាយៗសម្រាប់មនុស្សវ័យកំពុងកើនកម្ពស់ ជាពិសេសនោះគឺក្មេងស្រីងាយនឹងទទួលផលបានឆាប់

29/11/2016 | 09:19

រាល់អាណាព្យាបាលគ្រប់តែងតែបារម្ភខ្លាំងណាស់ណាស់ហើយមែនទេ ពេលដែលកូនរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអំពីរឿងកម្ពស់នោះ ដោយលោកអ្នកចំណាយពេលវេលា ថវិការច្រើនទៅលើការកើនកម្ពស់មួយនេះ ។...

Read more
3 លំហាត់ងាយៗធ្វើឲ្យកម្ពស់របស់យើង កើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

3 លំហាត់ងាយៗធ្វើឲ្យកម្ពស់របស់យើង កើនបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស

19/11/2016 | 10:47

ការធ្វើលំហាត់របស់មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែមានភាពខុសគ្នាច្រើនទៅតាមទម្លាប់ និងរូបរាងកាយរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ។ ជាការពិតណាស់រឿងនេះក៏មិនខុសគ្នាទេ បើយើងជ្រើសរើសនូវអ្វីដែលជឿជាក់...

Read more
របៀបហាត់ប្រាណ១០យ៉ាងជួយពន្លូតកម្ពស់

របៀបហាត់ប្រាណ១០យ៉ាងជួយពន្លូតកម្ពស់

15/10/2016 | 10:14

កម្ពស់គឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា ព្រោះវាអាចជួយឲ្យយើងមានរូបរាងស្រស់ស្អាតឬមើលទៅសង្ហាជាង។ បើលោកអ្នកមានកម្ពស់ទាប ហើយមានបំណងចង់លូតកម្ពស់ មានវិធីច្រើនយ៉ាង...

Read more
Page   12>
Top