លំ​ហាត់​បង្កើន​កម្ពស់

ហាត់យោហ្គាមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្រស់ស្អាតថែមទាំងខ្ពស់បានទៀតផង

ហាត់យោហ្គាមិនត្រឹមតែមានរូបរាងស្រស់ស្អាតថែមទាំងខ្ពស់បានទៀតផង

15/05/2017 | 14:51

យោហ្គា(yoga) កំពុងតែពេញនិយមព្រោះតែមានផលប្រយោជន៍ល្អដល់សុខភាពនិងអាចហាត់បានគ្រប់វ័យ។ សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យ យោហ្គាមិនត្រឹមតែជួយឲ្យអ្នកមានសុខភាពមាំមួន រូបរាងស្រលូនស្អាត...

Read more
វិធីធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំង ៤ប្រភេទ សម្រាប់នារីដែលចង់បានកម្ពស់ខ្ពស់ និងរូបរាងស្រស់ស្អាត

វិធីធ្វើលំហាត់ប្រាណទាំង ៤ប្រភេទ សម្រាប់នារីដែលចង់បានកម្ពស់ខ្ពស់ និងរូបរាងស្រស់ស្អាត

12/12/2016 | 13:59

វិធីលំហាត់ប្រាណខាងក្រោមនេះគឺមានសមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់ ដែលអាចជួយឲ្យលោកអ្នកដែលចង បានកម្ពស់ខ្ពស់នោះ វិធីនេះអាចជួយបាន ។

Read more
គំរូ 3លំហាត់ងាយៗសម្រាប់មនុស្សវ័យកំពុងកើនកម្ពស់ ជាពិសេសនោះគឺក្មេងស្រីងាយនឹងទទួលផលបានឆាប់

គំរូ 3លំហាត់ងាយៗសម្រាប់មនុស្សវ័យកំពុងកើនកម្ពស់ ជាពិសេសនោះគឺក្មេងស្រីងាយនឹងទទួលផលបានឆាប់

29/11/2016 | 09:19

រាល់អាណាព្យាបាលគ្រប់តែងតែបារម្ភខ្លាំងណាស់ណាស់ហើយមែនទេ ពេលដែលកូនរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាអំពីរឿងកម្ពស់នោះ ដោយលោកអ្នកចំណាយពេលវេលា ថវិការច្រើនទៅលើការកើនកម្ពស់មួយនេះ ។...

Read more
Page   12>
Top